เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4872 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.2/ว121 ลงวันที่15 ตุลาคม 2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4872 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.2/ว121 ลงวันที่15 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.186 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 813 ครั้ง
อ่านแล้ว : 994 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300