เอกสาร
แจ้งหน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : แจ้งหน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

หน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2562

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1282 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300