เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว5034 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 50 (ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563) 4 เดือน
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว5034 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 50 (ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563) 4 เดือน
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.682 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 421 ครั้ง
อ่านแล้ว : 545 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300