เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว5054 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 56 (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 30 ต.ค.62 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2))
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว5054 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 56 (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 30 ต.ค.62 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2))
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.148 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
อ่านแล้ว : 354 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300