เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว5123 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 59 (เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน อาหารประจำพักนอก ภาค 2/62)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว5123 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 59 (เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน อาหารประจำพักนอก ภาค 2/62)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.651 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
อ่านแล้ว : 183 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300