เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว5121 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 55 (เพื่อเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF 2019 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว5121 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 55 (เพื่อเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF 2019 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.129 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
อ่านแล้ว : 186 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300