เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว5298 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว5298 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายงานการยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

 

 

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
อ่านแล้ว : 2145 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300