เอกสาร
ที่ ศธ 04002/5274 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 93 (ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PBL ระดับภูมิภาค ภาคใต้)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/5274 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 93 (ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PBL ระดับภูมิภาค ภาคใต้)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.118 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
อ่านแล้ว : 129 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300