เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว5311 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 95 (ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา เดือนละ 18,000 บาท)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว5311 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 95 (ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา เดือนละ 18,000 บาท)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.463 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 242 ครั้ง
อ่านแล้ว : 300 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300