เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว5342 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 97 (ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 2 ธันวาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว5342 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 97 (ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.12 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
อ่านแล้ว : 146 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300