เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว5355 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)ครั้งที่ 101 (ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PBL เพิ่มเติม)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 2 ธันวาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว5355 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)ครั้งที่ 101 (ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PBL เพิ่มเติม)
รายละเอียดไฟล์ :

ฉบับแก้ไข

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.163 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
อ่านแล้ว : 140 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300