เอกสาร
ที่ ศธ 04002/5354 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 98 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบฯ NT ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.62 ณ ร.ร.วิเวอร์ไซด์ กทม.)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 2 ธันวาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/5354 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 98 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบฯ NT ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.62 ณ ร.ร.วิเวอร์ไซด์ กทม.)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.129 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 173 ครั้ง
อ่านแล้ว : 188 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300