เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว5357 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 99 (ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ ระยะเวลา 4 เดือน)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 2 ธันวาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว5357 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 99 (ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ ระยะเวลา 4 เดือน)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.22 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1142 ครั้ง
อ่านแล้ว : 396 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300