เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว40 ลงวันที่ 6 มกราคม 2562 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (กค 0410.2/ว578 ลว. 16 ธ.ค.62)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 6 มกราคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว40 ลงวันที่ 6 มกราคม 2562 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (กค 0410.2/ว578 ลว. 16 ธ.ค.62)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.093 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 234 ครั้ง
อ่านแล้ว : 342 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300