เอกสาร
เรียน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทุกหน่วยเบิกจ่าย
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 9 มกราคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : เรียน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทุกหน่วยเบิกจ่าย
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.014 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 669 ครั้ง
อ่านแล้ว : 734 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300