เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว98 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(งบประมาณปี2562ไปพลางก่อน) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 9 มกราคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว98 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(งบประมาณปี2562ไปพลางก่อน) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.773 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 615 ครั้ง
อ่านแล้ว : 712 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300