เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว114 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 182 (ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมฯ Coding Mentor CM 5 ภูมิภาค)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 10 มกราคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว114 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 182 (ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมฯ Coding Mentor CM 5 ภูมิภาค)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 2.152 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
อ่านแล้ว : 298 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300