เอกสาร
ที่ ศธ 04002/93 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 174 (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายเข้ารับการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 13 มกราคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/93 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 174 (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายเข้ารับการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.096 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
อ่านแล้ว : 106 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300