เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว123 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 181 (ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯต่อยอดผลิตภักณ์สหกรณ์โรงเรียน)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 13 มกราคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว123 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 181 (ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯต่อยอดผลิตภักณ์สหกรณ์โรงเรียน)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.231 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
อ่านแล้ว : 143 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300