เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว149 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 14 มกราคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว149 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

เอกสารแนบ

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
อ่านแล้ว : 613 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300