เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว579 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่ 256(โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่ม ร.ร.ในพระราชูปถัมภ์ฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว579 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน)ครั้งที่ 256(โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่ม ร.ร.ในพระราชูปถัมภ์ฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.213 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
อ่านแล้ว : 171 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300