เอกสาร
ที่ ศธ 04002/624 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)ครั้งที่ 270 (สพป.นราธิวาส เขต 1)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/624 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)ครั้งที่ 270 (สพป.นราธิวาส เขต 1)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.12 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
อ่านแล้ว : 99 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300