เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว622 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 269 (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งคนครัวคนงานยามนักการภารโรงพี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อนพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 1 เดือน)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว622 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 269 (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งคนครัวคนงานยามนักการภารโรงพี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อนพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 1 เดือน)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.836 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
อ่านแล้ว : 167 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300