เอกสาร
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 5 มีนาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

เอกสารแนบ Excel

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 43 ครั้ง
อ่านแล้ว : 2324 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300