เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1127 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง รหัสกิจกรรมย่อยเพิ่มเติมในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 18 มีนาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1127 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง รหัสกิจกรรมย่อยเพิ่มเติมในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.116 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1037 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1075 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300