เอกสาร
เรื่อง การระบุกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 27 มีนาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : เรื่อง การระบุกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.02 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 767 ครั้ง
อ่านแล้ว : 669 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300