เอกสาร
เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ทุกหน่วยเบิก เรื่อง การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 13 เมษายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ทุกหน่วยเบิก เรื่อง การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.014 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 668 ครั้ง
อ่านแล้ว : 587 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300