เอกสาร
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.022 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 648 ครั้ง
อ่านแล้ว : 680 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300