เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1888 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 (เพื่อดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1888 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 (เพื่อดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.079 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
อ่านแล้ว : 185 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300