เอกสาร
ที่ ศธ 04002/1955 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 444 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในของกลุ่ม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/1955 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 444 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในของกลุ่ม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.09 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
อ่านแล้ว : 164 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300