เอกสาร
ที่ ศธ 04002/1956 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที ่445(ค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากรทดแทนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/1956 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที ่445(ค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากรทดแทนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.109 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
อ่านแล้ว : 193 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300