เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2002 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 453(ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. มิ.ย.-ก.ย.63)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2002 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 453(ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. มิ.ย.-ก.ย.63)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.234 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 356 ครั้ง
อ่านแล้ว : 391 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300