เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2209 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สพท.ทุกเขต)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2209 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สพท.ทุกเขต)
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 18 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1470 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300