เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2440 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 512 (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 4 2 เดือน มิ.ย.-ก.ค.63)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 23 มิถุนายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2440 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 512 (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 4 2 เดือน มิ.ย.-ก.ค.63)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.205 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1140 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1080 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300