เอกสาร
ที่ ศธ 04002/2464 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 516 (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพท.และศึกษานิเทศก์)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/2464 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 516 (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพท.และศึกษานิเทศก์)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.091 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 314 ครั้ง
อ่านแล้ว : 295 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300