เอกสาร
ที่ ศธ 04002/2744 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/2744 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.162 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1037 ครั้ง
อ่านแล้ว : 754 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300