เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2471 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่่ 509
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 29 มิถุนายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2471 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่่ 509
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

เอกสารแนบ
ประเภทไพล์ : pdf xlsx
ขนาดไฟล์ : 7.316 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1127 ครั้ง
อ่านแล้ว : 749 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300