เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 517 (คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 29 มิถุนายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 517 (คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.415 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
อ่านแล้ว : 138 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300