เอกสาร
ที่ ศธ 04002/2525 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง การขออนมุัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (ร.ร.นครราชสีมาปัญญานุกูล)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/2525 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง การขออนมุัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (ร.ร.นครราชสีมาปัญญานุกูล)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.186 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
อ่านแล้ว : 67 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300