เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2527 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 520 (งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 2 กรกฏาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2527 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 520 (งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

บัญชีจัดสรร
ประเภทไพล์ : pdf pdf
ขนาดไฟล์ : 5.979 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 968 ครั้ง
อ่านแล้ว : 954 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300