เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2643 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณปี 2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 8 กรกฏาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2643 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณปี 2563
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

เอกสารแนบ
ประเภทไพล์ : pdf rar
ขนาดไฟล์ : 1.805 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 825 ครั้ง
อ่านแล้ว : 719 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300