เอกสาร
ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 3 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 31 กรกฏาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 3 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

บัญชีรายละเอียดส่งคนเงินเหลือจ่าย(รอบ 3)
ประเภทไพล์ : pdf xlsx
ขนาดไฟล์ : 0.33 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1821 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1239 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300