เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2997 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 590 (ครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนดนตรี)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 31 กรกฏาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2997 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 590 (ครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนดนตรี)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.409 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
อ่านแล้ว : 94 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300