เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3022 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การขอนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างและขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 31 กรกฏาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3022 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การขอนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างและขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.298 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
อ่านแล้ว : 29 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300