เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3025 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (ร.ร.ธัญญาสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 31 กรกฏาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3025 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (ร.ร.ธัญญาสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.264 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
อ่านแล้ว : 33 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300