เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3059 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 617 (ค่าใช้จ่ายโครงการ ร.ร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 1 สิงหาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3059 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 617 (ค่าใช้จ่ายโครงการ ร.ร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.297 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
อ่านแล้ว : 47 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300