เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3712 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 9 กันยายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3712 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ประเภทไพล์ : pdf pdf pdf
ขนาดไฟล์ : 1.307 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 572 ครั้ง
อ่านแล้ว : 330 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300