เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4012 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 24 กันยายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4012 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.866 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 429 ครั้ง
อ่านแล้ว : 486 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300