เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4150 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 772 (โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จาก สพป.ตราด ไป สพม. เขต 17)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 24 กันยายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4150 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 772 (โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จาก สพป.ตราด ไป สพม. เขต 17)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.27 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
อ่านแล้ว : 150 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300