เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4153 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 774 (จัดหาสื่อวัดสุเวชภัณฑ์ประกอบกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 25 กันยายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4153 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 774 (จัดหาสื่อวัดสุเวชภัณฑ์ประกอบกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.702 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 435 ครั้ง
อ่านแล้ว : 464 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300